Purvi sangitlyapramane mi swatala kadhi punha punha samjaun sangat nahi!
-
..Eka olit joke

Chorun chorun gappa marnyachi
soy fakt bus stop war whaychi;
karan "ti" 15 minite lawkar
aani bus 20 minite ushira yaychi!

Mi ji pahili
ti mothi aascharyachi gosht hoti;
zuralachya pretyatret
fakt mungyanchi gardi hoti!

Bhijlelya matichya golyala
kumbharane mathaacha aakar dila;
maath banlo tarihi aanandi,
karan dahikalyat tyacha wapar zala..!
. Master card, visa card hi ahet jagat..!
***

Bread chya kontya bajula loni lawawe?
.
.
.
- kontyahi bajula lawa ho, hatatun nistun matit padla tar to loni lawlelya bajuwarch padnar..!
. Master card, visa card hi ahet jagat..!
***

Patkan pyaycho pani..
korda ghas ghashat basaycha;
tarihi dusrya ghaasasathi "aa"..
karan bharawinara hat aaicha asaycha..!
---

Joracha wara aala..
zadanchya dolyat dhul udali;
aani pane..
dole cholu lagli.!
--

"Tinda dar wajwunhi dar ughadle nahi tar samjawe ki malkana aapnas bhetawayche nahi ahe, ugach ghanti wajwat basu naye"
-
p u n e patya
-

"Udhar magun apman karun gheu naye hi namr suchna..!"
-
puneri pati
-

Rikshawarchi pati~
"ae" nahi, "aho rikshwale" mhana..!!"
--
pune shaharatil patya

ek khari gosht~
Vait mansa barobar changla sauda kadhich hot nahi.

bufe uwach~
Netrutw kara, anuyayi bana..
..nahitar nidan rastyatun bajula tari wha..!

Paishane aanand vikat gheta yet nahi,
.
.
mag aanandane tari paisa kuthe vikat gheta yeto?

Jyana bakkal sampatti varsa hakkane milte, te bahutek aayushyabharat kahihi bhariw karat nahit.

Sankatatun baher padnyapeksha sanktat n padnech adhik shreyaskar!

bafe uwach~
Devavar shraddha thewa...
Pan gharabaher padtana darala kulup lawa

-Yaweli zalelya bhukampat saglyat jast nuksan maz zal?
- kas kay?
- mazi bayko wachli na..

Zatpat shrimant honyachi yojna pratyekakade aste;
.
.
ti kadhich yashasvi hot nahi, ha bhag wegla!

Pratyek yashasvi mansamage 1 stri aste...
.
.
Aani pretyek ayashasvi mansamage 2 astat..!
Ha ha. 1 line joke
* * *

Pruthwiwar janmala aalyacha 1tari fayda ahech..
- darwarshi suryabhowti fukat chakkar marayla milte..!
* * *

Karj milwayche asel tar tumhala karjachi garaj nasnyaitke tumhi maaldar aahat he aadhi kagadpatranishi sidh karawe lagte

Marathi SMSMessages

      

Facebook